• 2007 Bakalářský obor Výživa člověka na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně
  • 2010 Magisterský obor Potravinářská chemie a biotechnologie na Fakultě chemické na VUT
  • 2019 Institut Moderní Výživy – celodenní kurz Moderní výživy
  • 2022 Online konference Sekce nutričních terapeutů
  • 2023 Odborný kurz Nutriční péče u potravinových alergií a histaminové intoleranci (ČAS)
  • 2023 Odborný kurz Dětská výživa v klinické praxi (ČAS)
  • 2023 Osvědčení České diabetologické společnosti ČLS JEP (ČDS) o absolvování certifikovaného kurzu
  • 2023 – 2025 Specializační kurz Výživa dospělých a dětí zakončený atestační zkouškou z klinické výživy. Předpokládané ukončení a získání odbornosti klinický nutriční terapeut je v roce 2025.
  • 2024 Odborný kurz Moderní nutriční péče u poruch příjmu potravy s přesahem do psychologie (ČAS)