Galerie výsledků

Jednotlivé strany výsledků komplexní InBody analýzy

1. Složení těla

Celková hmotnost, celkové množství tělesného tuku, beztukové hmoty, minerálních látek, hmotnost proteinů a tělesné vody intracelulární a extracelulární.

složení těla

2. Tělesný typ

Hmotnost těla, kosterní sval, tělesný tuk, analýza grafu základního měření

3. Obvody těla

Obvod krku, hrudníku, paže, pasu, boků, stehen

4. Body shape

Segmentální analýza, tj. obsah tuku a svalů v jednotlivých segmentech těla, tj. horní, dolní končetiny a trup. Odhalí případné dysbalance postavy.

5. Tělesná voda

Index retence tělesné vody a tekutiny – přístroj tak změří riziko onemocnění spojených s otoky

6. Index obezity

BMI (Body mass index), procentuální podíl tělesného tuku, WHR poměr (poměr obvodu mezi pasem a bokem pro určení břišní obezity)

7. Útrobní tuk

Útrobní (viscerální tuk) se hromadí v břišní dutině, kde může způsobovat zdravotní potíže. Jakmile útrobní tuk přesáhne hranici 100 cm2 , hodnotí se jako rizikový.

8. BCM a BMC

Aktivní hmotnost těla (BCM) a obsah minerálních látek podílejících se na stavbě kostí (BMC)

9. BMR, BMA a ABSI

BMR (bazální metabolický výdej) je množství energie vydané v klidovém stavu, používá se pro výpočet denního celkového energetického výdeje.
BMA (metabolický věk) – vyjadřuje se jím číslo vypočítané jako srovnání hodnoty vašeho BMR s průměrnou hodnotou této veličiny u lidí stejného věku.
ABSI (Index tvaru těla) – přesnější než BMI, protože zohledňuje i obvod pasu a zohledňuje nakolik je vaše hmotnost tvořena svaly a nakolik tuky. Vyšší výsledek znamená vyšší riziko onemocnění.

10. Ukázka stravy

Ukázka možného jídelníčku podle změřeného BMR (bazálního metabolismu). Nejde o jídelníček na míru, ale slouží pouze pro představu o množství jídla potřebného pro daný změřený BMR.

11. ECM a PI

ECM – extracelulární matrix
PI (Prediction index) – poměr mezi extracelulární matrix a buněčnou hmotou. Pokud se poměr blíží k 1,00 může to naznačovat poškození buněk nebo přetížení organismu tekutinami. Spolu s fázovým úhlem se PI používá v celé řadě zdravotnických odvětví.

12. Graf změn

Sleduje vývoj vašich průběžných výsledků.

13. Výstupní zpráva

Doporučená cílová hmotnost, doporučená změna množství svalové hmoty a tělesného tuku, vyhodnocení viscerálního tuku a bazálního metabolismu.

14. Výsledný list

Vše na jednom listu, přehledně s vyznačeným normálním rozmezím

Ceny

Komplexní analýza bez interpretace (15 min.) 350 Kč
Komplexní analýza s interpretací (45 – 60 min.) 700 Kč

Možnosti objednání

  1. Rezervace termínu online
  2. E-mail: info@nutrivita
  3. Telefon: 702 308 025